WYSYŁKA DO 48 H • DARMOWA DOSTAWA OD 250 ZŁ • KONTAKT@VIDACARE.PL

Szukaj

Co się wydarzy, jeżeli senior sięgnie po kolejną butelkę alkoholu?

Anna, 8 marzec 2019
Co się wydarzy, jeżeli senior sięgnie po kolejną butelkę alkoholu?

W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi duża ilość alkoholu w wózku zakupowym w piątkowy wieczór lub sobotni poranek. Każdy z nas na swój sposób odreagowuje cały tydzień. Tolerancja na spożywanie trunków alkoholowych jest naprawdę wysoka.

Dla większości z nas wizerunek alkoholika to obraz kogoś z marginesu społecznego, kupującego najtańszą wódkę w osiedlowym sklepie. Tymczasem prawdziwa tragedia wielokrotnie rozgrywa się również w tzw. dobrych domach, mieszkaniach sympatycznych seniorek, z którymi tak miło można pogawędzić w trakcie wspólnej przejażdżki autobusem miejskim.

Czy każdy alkoholizm seniora jest taki sam?

Nie. Uzależnienie od alkoholu może mieć różne nasilenie, a także przebiegać u każdego w nieco inny sposób. Niektóre osoby codziennie spożywają duże dawki, inne sporadycznie upijają się do nieprzytomności, podczas gdy jeszcze inne są w tzw. ciągu picia przerywanego krótkimi okresami trzeźwości.

Po czym poznać problem alkoholowy u seniora?

Nadużywanie alkoholu wśród seniorów obejmuje nieprawidłowości w różnych obszarach życia. Są to zaburzenia życia rodzinnego, problemy finansowe, przemoc wobec bliskich, problemy z prawem, czy brak chęci współpracy w leczeniu chorób.

Drugim obszarem, na który bardzo mocno oddziałuje uzależnienie od alkoholu, jest zdrowie. Symptomami, które powinien wyłapać lekarz, są: zaburzenia snu, drażliwość, nieadekwatne pobudzenie, stany niepokoju, zaniki mięśniowe, drgawki, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, nietrzymanie moczu, nudności i wymioty, a także zaburzenia jelitowe.

Co więcej, jak pokazują badania kliniczne, niektóre schorzenia związane są z nadużywaniem alkoholu. Należą do nich: choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, problemy żołądkowo - jelitowe, choroba Parkinsona, marskość wątroby, a także nowotwory wątroby, przełyku, jelita grubego, czy noso - gardzieli.

Głównym kryterium, którym możemy samodzielnie zdiagnozować problem jest przymus picia, inaczej nazywany głodem alkoholowym. Na czym on polega? To obsesyjne myślenie o używce, a także towarzyszące temu rozdrażnienie, złość, niepokój.

Kolejną lampką kontrolną jest brak umiejętności monitorowania ilości spożywanego alkoholu oraz czasu, kiedy rozpoczęło i zakończyło się jego picie. Słynne są deklaracje alkoholików, obiecujących ograniczenie lub unikanie spożywania alkoholu np. podczas uroczystości rodzinnych. Niestety najczęściej deklaracje te nie są dotrzymywane.

Z kolei, w sytuacji odstawienia lub ograniczenia używki pojawia się zespół abstynencyjny, którego objawy mogą łudząco przypominać typową grypę: gorączka, osłabienie, bóle głowy, drżenie rąk, kołatanie serca, brak apetytu, zaburzenia snu.

Zaniedbywanie bliskich, swoich zainteresowań oraz pasji to także znak, że dzieje się coś niepokojącego. W efekcie uzależniony senior najwięcej czasu poświęca na picie oraz regenerację po spożyciu większej ilości alkoholu. Co ważne, ludzie z problemem alkoholowym pomimo dużych i namacalnych strat (np. złamanie nogi pod wpływem alkoholu, wypadek komunikacyjny) nie potrafią zrezygnować z nałogu.

Dlaczego senior sięga po kieliszek?

I dlaczego tak często? - tak powinna brzmieć dalsza część tego pytania.

Przeprowadzono badania ankietowe na grupie seniorów z obszaru Wielkopolski. Dane są przerażające. Okazało się, że w grupie między 65. a 90. rokiem życia, aż 86% respondentów było konsumentami alkoholu, z czego 28% przyjmowało ten rodzaj używki każdego dnia, a 76% deklarowało spożycie piwa, wódki lub wina w większej ilości.

Większość uzależnionych seniorów (bo aż ⅔ badanych) to osoby, które piją od wielu lat i u których alkohol zdążył już zebrać swoje zdrowotne plony. Zdarzają się również sytuacje, w których problem alkoholu pojawia się dopiero po 65. roku życia. Dlaczego tak się dzieje?

Wyróżnia się trzy typy czynników, które w pewnym stopniu determinują uzależnienie od alkoholu: genetyczne, psychologiczne oraz społeczne. Taki podział niewiele mówi na temat tego, kto jest w grupie ryzyka.  Skonkretyzujmy zatem, kto powinien być ostrożny, sięgając po kieliszek wina, czy kufel zimnego piwa podczas letniego spotkania.

Zagrożeniami są przede wszystkim:

 • samotność, niedawna utrata partnera,
 • pogarszający się stan zdrowia,
 • przejście na emeryturę i związane z nią uczucie pustki,
 • obniżenie ilości oraz jakości kontaktów z innymi ludźmi,
 • depresja (więcej na temat depresji seniora możesz przeczytać tutaj: LINK)
 • nagła zmiana sytuacji materialnej,
 • problemy z zagospodarowaniem czasu wolnego,
 • czynniki kulturowe takie jak: cena alkoholu, postawy społeczne wobec uzależnionych, czy regulacje prawne.

Do czynników biologicznych powodujących u seniorów zwiększenie podatności na uzależnienie od alkoholu można zaliczyć:

 • wyższe stężenie alkoholu we krwi w porównaniu do osoby młodszej (zmienia się proporcja tkanki tłuszczowej do wody),
 • nasilające się z wiekiem działanie alkoholu na tkankę mózgową,
 • ograniczający się przepływ przez wątrobę,
 • spadek skuteczności działania enzymów wątrobowych,
 • słabnięcie zdolności nerek do oczyszczania moczu.

Pierwszy krok w stronę zdrowia - jak go wykonać?

Najistotniejsze jest trafne zdiagnozowanie, czy problem alkoholowy faktycznie dotyczy bliskiej ci osoby. Rozpoznanie go wśród seniorów jest nie lada wyzwaniem. Wynika to m.in. z faktu, że symptomy, o których wspomniano wcześniej, można przyporządkować grypie lub po prostu starzeniu się organizmu oraz procesom, jakie się z nim wiążą.

Istnieje jednak standaryzowany test, obecnie uważany za najskuteczniejszy, którego celem jest wykrycie wczesnych problemów alkoholowych. Krótki Alkoholowy Test Przesiewowy Michigan - Wersja Geriatryczna składa się z 10 pytań zamkniętych:

 1. Czy kiedykolwiek wypił Pan/Pani istotnie więcej niż się Panu/Pani wydawało?
 2. Czy zdarza się, że pijąc alkohol, opuszcza Pan/Pani posiłki?
 3. Czy przyjmowanie alkoholu zmniejsza u Pana/Pani uczucie drżenia lub trzęsienia się rąk?
 4. Czy zdarza się, że nie pamięta Pan/Pani fragmentów dnia lub nocy, gdy pije alkohol?
 5. Czy pije Pan/Pani, aby ukoić nerwy, uspokoić się?
 6. Czy pije Pan/Pani, żeby zapomnieć o problemach?
 7. Czy kiedykolwiek w trudnej sytuacji, na przykład po utracie bliskiej osoby, zaczął Pan/Pani pić więcej, choćby przez krótki czas?
 8. Czy kiedykolwiek lekarz lub pielęgniarka wyrazili zaniepokojenie z powodu Pańskiego/Pani picia?
 9. Czy kiedykolwiek próbował/a Pan/Pani ograniczyć picie lub wprowadzić szczególne zasady dotyczące picia?
 10. Czy picie alkoholu bywa Pana/Pani sposobem na samotność?

Uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na 2 lub więcej pytań wskazuje na możliwy problem alkoholowy i jest sygnałem do rozpoczęcia dalszej, specjalistycznej diagnostyki.

Leczenie alkoholizmu wśród seniorów - jak to wygląda?

Generalnie terapia uzależnienia od alkoholu w grupie osób starszych nie różni się od leczenia osób młodszych. Rolą psychiatry jest rozpoznanie i leczenie towarzyszącej psychopatologii, zwłaszcza zaburzeń nastroju i urojeniowych.  Aby rozpocząć skuteczne leczenie alkoholizmu wymagana jest zgoda uzależnionego oraz motywacja do leczenia. Obserwacje kliniczne wykazują, iż największa skuteczność terapii zawiera różnorodne oddziaływania obejmujące formy psychoterapeutyczne oraz farmakologiczne. Każda terapia powinna być zindywidualizowana, skoncentrowana na jakości życia, a także formie przyjmowania alkoholu. Czas jej trwania również jest zależny od potrzeb, a także możliwości pacjenta. W przypadku osób starszych ważna jest możliwość otrzymania leczenia w domu oraz zaangażowanie w terapię rodziny i bliskich osób z jej najbliższego środowiska.

Istotnym elementem terapii jest edukacja w zakresie powikłań, jakie niesie za sobą łączenie leków z alkoholem. Należy pamiętać, iż seniorzy mogą wymagać dłuższego okresu detoksykacji przed rozpoczęciem terapii uzależnienia.

Mówi się, że: “alkohol jest wspaniałym środkiem rozwiązującym. Rozwiązuje małżeństwa, rodziny, przyjaźnie, komórki wątrobowe oraz mózgowe. Nie rozwiązuje jedynie problemów”.

Biorąc pod uwagę statystyki, które jasno pokazują coraz większą liczbę seniorów z problemem alkoholowym, zwracajmy uwagę na ich zachowania oraz formy spędzania czasu. Wczesna diagnoza może uchronić człowieka przed ogromnym nieszczęściem.Źródło:

 • J. Pełka - Wysiecka: Uzależnienie od alkoholu wśród osób starszych. [w:] dr n. o zdr. M. Cybulski, prof. dr hab.n.med. E. Krajewska - Kułak, dr hab.n.med. N. Waszkiewicz, prof. dr hab.n.med. K. Kędziora-Kornatowska: Psychogeriatria, PZWL, Warszawa 2017r.
 • J. Britmann, S. Wójtowicz: Alkoholizm [w:] K. Owczarek, M. A. Łazarewicz (red.): Pogoda na starość. Podręcznik skutecznego wspierania seniorów. Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj